DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest ponad 1000 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 12:03
Więcej…
 

BIAŁA KSIĘGA

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich


Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces

Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 

"NOWOTWORY"
JOURNAL OF ONCOLOGY


Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artyułów bezpłatny (embargo 1 rok).

Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

 

NEWSLETTER PTO

Biuletyn informacyjny dla onkologów


W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.
 

NIECODZIENNIK ANTYTYTONIOWY


"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.
 

DRUGA KSIĘGA

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego"

KOŃCOWA WERSJA


"Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

 

SZKOLENIA PROPER MEDICAL WRITING 2011 r.


W 2011 r. istnieje możliwość ubiegania się naszych Członków o dofinansowanie w wysokości 80% udziału w cyklu szkoleń z zakresu pisania naukowych prac medycznych w języku angielskim, z procesu publikacji ‘krok po kroku’ oraz ze statystyki w badaniach klinicznych i pracach naukowych. Szkolenia organizowane są w ramach Projektu Edukacyjnego Proper Medical Writing Maszyny do Gry Online twojtyp.pl.

ZMIANA TERMINÓW SZKOLEŃ

 

Tytuł "Wybitnego Polaka" dla prof. Jacka Jassema


Prof. Jacek Jassem, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego otrzymał tytuł "Wybitnego Polaka". Ten zaszczytny tytuł przyznaje kapituła konkursu "Teraz Polska" wybitnym osobowościom, które "swoim dorobkiem zawodowym oraz postawą przyczyniły się do budowy autorytetu i wizerunku Polski w świecie".
 

WYKŁADY Z  

X SPOTKANIA

PO ASCO

w wirtualnej wersji


Gdańsk 1-2 lipca 2011 r.